สถิติ
เปิดเมื่อ15/05/2019
อัพเดท15/05/2019
ผู้เข้าชม233
แสดงหน้า292
สินค้า
ปฎิทิน
January 2020
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
บทความ

ประวัติของจังหวัด
ในอดีต มีชื่อเรียกดินแดนแถบนี้หลายชื่อ เช่น ในคัมภีร์มหานิเทศของอินเดีย ที่เขียนขึ้นราวพุทธศตวรรษที่ 7-8 เรียกว่า 'ตามพรลิงก์' หรืออาณาจักรตามพรลิงก์, บันทึกโบราณของเมืองจีนเรียก 'เซี้ยะ-โท้ว (ถู-กวั่ว) ', 'รักตะมฤติกา' (จารึกภาษาสันสกฤต) ซึ่งล้วนหมายถึง 'ดินแดนที่มีดินสีแดง', ตะวันตกนิยมเรียกกันมา จนกระทั่งต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 คือ 'ลิกอร์' สันนิษฐานว่าชาวโปรตุเกสที่เข้ามาติดต่อค้าขายในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น เป็นผู้เรียกก่อน โดยเพี้ยนมาจากคำว่า 'นคร' ส่วนชื่อ 'นครศรีธรรมราช' มาจากพระนามของกษัตริย์ผู้ครองนครในอดีต มีพระนามว่า 'พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช' (ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช) มีความหมายว่า 'นครอันเป็นสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม' หรือ 'เมืองแห่งพุทธธรรมของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่'